سلسله مناظرات حقوق تجارت

آثار بطلان دین ورشکسته پس از صدور حکم ور شکستگی

۲۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۸ کد خبر : ۱۳۱۰۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۹۹
آثار بطلان دین ورشکسته پس از صدور حکم ور شکستگی


پژوهشگاه قوه قضاییه
گروه حقوق تجارت
  برگزار می کند
زمان
چهارشنبه 26 مهر
ساعت 10 صبح
مکان
انوبان یادگار امام ، جنب زندان اوین، خیابان شهید قدوسی
پژوهشگاه قوه قضاییه
سالن شهید بهشتی