سلسله مناظرات حقوق تجارت

آثار بطلان دین ورشکسته پس از صدور حکم ور شکستگی

۲۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۸ کد خبر : ۱۳۱۰۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۸۲
آثار بطلان دین ورشکسته پس از صدور حکم ور شکستگی


پژوهشگاه قوه قضاییه
گروه حقوق تجارت
  برگزار می کند
زمان
چهارشنبه 26 مهر
ساعت 10 صبح
مکان
انوبان یادگار امام ، جنب زندان اوین، خیابان شهید قدوسی
پژوهشگاه قوه قضاییه
سالن شهید بهشتی