نوع خبر 
 
مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

عنوان  نشست حقوقی

مبانی نظری و کاربردی دولت های محلی

سخنران :

جناب آقای دکتر احمد اسدیان

زمان :  سه شنبه مورخ 30/9/95 ساعت 15 الی 17

مکان : خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی – کوچه شهید براتی – دانشکده حقوق دانشگاه آزاد  واحدتهران مرکزی

حضور کلیه دانشجویان دوره دکتری حقوق  عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی دراین نشست الزامی است.

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سه شنبه 23 آذر 1395  14:44:5

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396  0:9:23
تعداد بازديد از اين خبر : 271
کدخبر : 14577