پایان نامه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۲ کد : ۳۰۷۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۸
پیرو نامه شماره 8267/1404 مورخ 31/1/93 مبنی بر دریافت پایان نامه از دانشجو پس از دانشجو از بررسی های صورت گرفته به استحضار می رساند

پیرو نامه شماره 8267/1404 مورخ 31/1/93  مبنی بر دریافت پایان نامه از دانشجو پس  از دانشجو از بررسی های صورت گرفته به استحضار  می رساند ضمن رعایت ضوابط و مقررات و بمنظور تسهیل در انجام امور دانشجویان تحصیلاتتکمیلی  و یکسان سازی در کلیه دانشکده ما منبعد دریافت پایننامه ونسخ الکترونیکی به شرح ذیل انجام می گردد :

1)دریافت فقط دو نسخه پایان نامه صحافی شده  (جهت کتابخانه دانشکده و کتابخانه ملی )

2)دریافت پنج نسخه از پایان نامه در قالب لوح  فشرده (سی- دی )با فرمت ) (پی – دی – اف )جهت کتابخانه  دانشکده کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات وفناوری اطلاعات ایران و امور پژوهشی)

  3) پایان نامه جهت اساتید راهنما و مشاور با نظر ودرخواست مربوطه ( بصورت لوح فشرده یا نسخه صحافی شده)

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی مناسب جهت دانشجویان انجام مراتب فوق در  هر یک از دانشکده ها توسط کارشناس پژوهش و مطابق فرم پیوست صورت پذیرد.