برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم94-93

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۴ کد : ۳۱۲۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۹۱
  برنامه زمانبدی ثبت نام نیمسال دوم 94-93  

برنامه زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم94-93

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

ورودی

ساعت

8-10

10-12

12-14

14-16

دانشکده حقوق

93/11/06

64-90

8-10

 

 

 

91

 

 

12-14

 

93/11/07

92

 

 10-12

 

 

93

 

 

 

16-14 

 

برنامه زمانبندی حذف و اضافه واحد و متاخرین نیمسال دوم94-93

نام دانشکده

تاریخ انتخاب واحد

ورودی

ساعت

8-10

10-12

12-14

14-16

حقوق

93/11/12

متاخرین و میهمانان

 

 

 

 

14-16

حقوق

93/11/21

حذف و اضافه

8-16