خلاصه نشست تجزیه و تحلیل(اختیارات مدیران شرکت سهامی با نگاهی بر نوآوری قوانین خاص)

۲۳ آبان ۱۳۹۵ | ۱۵:۵۶ کد : ۳۱۴۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۳۰۲
 

 

 

ردیف

عنوان سخنرانی

نام و نام خانوادگی سخنرانان

مرتبه علمی

وضعیت استخدام

تاریخ برگزاری نشست

ساعت

 

1

اختیارات مدیران شرکت سهامی با نگاهی بر نوآوری قوانین خاص

دکتر ربیعا اسکینی

دکتر محمد رضا پاسبان

دکتر عیسی امینی

استاد

دانشیار

استادیار

مدعو

مدعو

هیات علمی

19/8/95

15

 

  نشست علمی _تخصصی گروه حقوق خصوصی مورخ 19/8/95 ساعت 15 با سخنرانی جناب آقای دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمد رضا پاسبان و دکتر عیسی امینی با موضوع" اختیارات مدیران شرکت سهامی با نگاهی بر نوآوری قوانین خاص" بعداز تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید یرگزار گردید:حسب تجویز ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 صلاحیت کلی مدیران در حدود اختیاراتی است که توسط اساسنامه شرکت سهامی معین می گردد که این مهم برگرفته است تئوری نمایندگی ظاهری آن در غرب است لذا بنظر می رسد افراد بطور مشروع می توانند به نمایندگی اعمالی را انجام دهند که لزوما نیازی نباشد آن نماینده حتما وکیل باشد. البته به شرطی دارا بودن حس نیت.بنظر می رسد باتوجه به وجود نظریه نمایندگی ظاهری در فرانسه قانون ایران نیز با تئسی از آن قانون این تئوری را پذیرفته از این حیث است که اختیارات عام هئیت مدیره به نمایندگی از تمامی سهامداران معنا می گردد

 باعنایت به ماده 118 وقتی اشخاص ثالثی با مدیر شرکت سهامی معامله می کنند در صورتی که ناگاه باشند که مدیر صلاحیت انجام معامله را ندارد آیا می توانند مدعی بلااثر شدن معامله باشند؟لذا در حقوق فرانسه بعدها قضات به این نتیجه رسیدند وجود حسن نیت امری ضروری است  و در حقوق ایران هم بنظر می رسد در صورت نبود حسن نیت انجام معامله صحیح نمی باشد. اما اصل بر این است افرادی که با شرکت ها معامله می کنند حسن نیت شان مفروض است.

 مدیران عامل شرکت ها در قانون ما وضعیت خاصی دارند  لذا در این خصوص کشور ما از قانون فرانسه تبعیت نکرده است  در حقوق فرانسه نمایندگی شرکتها اجتماع رئیس هیات مدیره و نمایندگی شرکت است  اما در قانون ما مدیرعامل اختیاراتی تفویضی دارد که اگر هیات مدیره اختیار انجام معامله ر به ندهد نمی تواند امر معامله را انجام دهد البته مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در مقابل ثالث نماینده محسوب نمی شوند  لذا هیات مدیره تصمیم گیری می کند و اجرای آن با مدیرعامل است  اما لفظ اداره در ماده 118 دال بر نمایندگی نیست  با تدقیق در ماده 125 مشخص می شود از نقطه نظر امر وکالت مدیرعامل وکیل محسوب می شود و حدود اختیارات او را هیات مدیره معین می کند  لذا ثالث باید تحقیق کند ببیند که مدیرعامل اختیار انجام معامله را دارد ؟

 در باب ماده 135 هرگاه شخصی بنام و حساب دیگری عمل می کند در حالی که اختیار ندارد  وی مثل کسی است که در برابر ثالث نمایندگی دارد

 ماده 136 نیز در باب انقضای مدت مدیرت مدیران  می گوید هرگاه برای دوسال تعین شوند بعداز انقضاء مدت حسب قواعد قانون مدنی دیگر مدیر نمی باشدو معاملاتش شرکت را متعهد خواهد کرد در باب اختیارات عام هیات مدیره حسب واژه اداره در ماده 118 باید گفت مفهوم قانون مدنی ملاک نیست بلکه منظور برای نگهداری اموال و جابجایی اموال می تواند انجام دهد. اداره نیز تعهداتی است که در اساسنامه و موضوع آن قید شده است لذا حسب ماده 135 کلیه اعمال مدیران در بابر ثالث نافذ است و با بهانه نحوه انتخاب آنها نمی توان اعمالشان را غیر نافذ دانست همچنین باتوجه به ماده 136 قانون تا انتخاب مدیران جدید  ، مدیران سابق متصدی اداره امور شرکت هستند این درحالی است که مدیران سابق فاقد امضاء می باشند از آنجایی که هیات مدیره می تواند اختیاراتی را  به مدیر عامل تفویض کند از این حیث هیات مدیره نماینده در مقابل ثالث هست نه مدیر عامل و مدیرعامل یکی از اجزاء جزئی است

 اهم موضوعات.

 1-جایگاه مدیران شرکت سهامی

 حدود اختیارات :وکالت نمایندگی یارکنیت ماده 21سابق وماده 118لایحه اصلاحی

 مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت 1391 رابطه مدیران با مجامع

 تغییر مقررات در خصوص پاداش مدیران در ماده واحده 1395

 2-جایگاه و حدود اختیارات مدیران شرکت با مسِوولیت محدود

 حدود اختیارات مدیران قالب حقوقی اداره شرکت رکنیت نمایندگی قانونی یا وکالت

 تحول در حدود اختیارات در لایحه تجارت 1391

 3-حدود اختیارات مدیران در حقوق انگلستان

 4-اختیارات مدیران در حقوق فرانسه

 در پایان جلسه با پرسش و پاسخ و ذکر صلوات به ساحت مقدس پیامبرعظیم الشان اسلام (ص) خاتمه یافت

 


( ۵ )