تلفن قسمت های مختلف دانشکده

۰۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۶:۵۵ کد : ۳۱۷۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۰۹۷

شماره‌‌های تماس دانشکده حقوق تهران مرکز:

دفتر ریاست دانشکده            دکتر شمشیری(رئیس): 02122481626

دکتر پیرهادی(معاون): 02173681401

فکس: 02122481628

آموزش                                     خانم صادقی(مدیر):021736812074

خانم شانه:02173681270

خانم توخته:02173681271

خانم فانی:02173681272

خانم یحیی زاده 02173681268

کارشناسان گروه

خانم افشار(کارشناسی): 02173681407

آقای شاه حسینی(تکمیلی): 02173681405

امتحانات

آقای محمودی(مدیر): 02122481517

خانم رحیمی: 02173681628

02173681629

پژوهش

خانم طاهری: 59 - 02173681558

مالی

خانم علی‌نیا: 02173681632

خدمات کامپیوتری و فناوری

آقای مهندس کنشلو: 02173681630

بایگانی

آقای نصیری: 02173681355

خدمات دانشجویی

خانم رجبی: 02173681553

خدمات اداری

دکتر قره داغی: 02173681612

گروه معارف سوهانک

آقای فیض آبادی(مدیر): 02173671560

خانم زیار: 69 - 02173681568


( ۴ )