دسترسی به کتابخانه و مرکز اسناد سازمان ملل متحد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۲۳:۳۰ کد : ۳۱۸۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۳۶۵

کتابخانه و مرکز اسناد سازمان ملل متحد به عنوان یکی از کتابخانه های واسپاری سازمان متحد در ایران ، وابسته به مرکز

تحقیقات کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی دارای 6000 نسخه منبع فارسی و لاتین اسناد

و  گزارشات سازمان ملل متحد از سال 1393 تاکنون و منابع الکترونیکی به پژوهشگران و دانشجویان محترم آماده ارائه

خدمات می باشد

 

جهت استفاده میتوانید از آدرس اینترنتی

www.sbu.ac.ir

 

 

1-ارائه کارت دانشجویی

2- ارائه معرفی نامه معتبر آموزشی و پژوهشی

3- تصویر کارت ملی و شناسنامه


 


( ۵ )