نوع خبر 
 
جدول زمان بندی ثبت نام نیمسال اول 96-95 دانشکده حقوق
 
 

روز و تاریخ

ساعت

ورودی

مقطع

یکشنبه

21/06/95

24   تا  8/30

92تا62

کارشناسی – ارشد - دکترا

یکشنبه

21/06/95

24  تا  11/30

93

کارشناسی – ارشد - دکترا

یکشنبه

21/06/95

24  تا 15

94

کارشناسی – ارشد - دکترا

چهارشنبه

24/06/95

24  تا  8

94 تا 62

کارشناسی – ارشد - دکترا

پنجشنبه

25/06/95

24 تا 8

94 تا 62

کارشناسی – ارشد - دکترا

توجه : ساعت 13-12 ظهر هر روز برای رفع اشکال احتمالی در مرحله انتخاب واحد سایت ثبت نام بسته است

 

زمان بندی مهمان و متاخرین

شنبه

27/06/95

24  تا  8

94تا62

کارشناسی – ارشد -

دکترا

یکشنبه

28/06/95

24  تا  8

94 تا 62

کارشناسی – ارشد -

دکترا

 

 

سه شنبه 9 شهريور 1395  14:37:46

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396  23:2:15
تعداد بازديد از اين خبر : 5634
کدخبر : 13879