اخبار و رویدادها - آرشیو

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری [آیین دادرسی کیفری] آیین دادرسی کیفری کارگروه حقوق خانه اندیشمندان با همکاری کمیسیون آموزش وکلای دادگستری مرکز، نشست نقد و بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری را برگزار میکند. این نشست با سخنرانی آقایان دکتر آشوری - حسنعلی موذن زادگان - منصور رحمدل و مرتضی ناجی برگزار می گردد. تاریخ این نشست چارشنبه مورخ 92/10/18 ساعت 16 در خانه اندیشمندان برگزار میگردد.

ادامه مطلب