اخبار و رویدادها - آرشیو

محورهای همایش «نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی»

محورهای همایش «نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی»

محورهای همایش «نقش حمایت از اختراعات و حقوق مالکیت فکری در رشد و توسعه ملی» که با مشارکت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناروان کشور برگزار می‌شود، از سوی دبیرخانه این همایش اعلام شد.

ادامه مطلب