ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی : دکترعلیرضا شمشیری

مدرک علمی: دکتر حقوق خصوصی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:      hamshiri.f@gmail.com

                                   alireza.shamshiri@iauctb.ac.ir

 

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی کارشناسی معارف اسلامی و حقوق امام صادق (ع)

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق خصوصی امام صادق (ع)

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق دانشگاهی:(علمی و اجرایی)

وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلا

دبیرخانه هیات امنای استان تهران رئیس شورای تخصصی حقوقی

مشاور دفتر حقوقی مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مدیر حقوقی صندوق توسعه ملی

مدیر گروه مرکز آموزش علمی و کاربردی قوه قضائیه

مدیر کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رئیس شورای تخصصی حقوقی صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شریف(دانشگاه شریف)

مشاور حقوقی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مشاور حقوقی کریدور خدمات فناوری تا بازار

مرکز آموزش علمی و کاربردی قوه قضائیه

دبیرخانه هیات امنای استان تهران

ریاست دانشکده حقوق تهران مرکز

 

 سوابق حرفه ای:

مدیر گروه هیات داوری پیش دفاع رساله های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی- حقوق خصوصی  دانشگاه آزاد اسلامی

عضویت  کمیسیون دائمی هیأت امنای استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی کمیسیون معاملات واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و استان تهران

عضو اصلی کمیته های بدوی و تجدید نظر انضباطی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و استان تهران

عضو حقیقی  هیات اجرایی جذب هیات علمی استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی

عضو حقیقی شورای آموزشی و  پژوهشی  موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی قوه قضایییه (شهید قدوسی)

داور کمیته علمی دومین همایش ملی قرآن و حقوق  دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

عضو اصلی کمیته نظارت بر استقرار شرکت دانش بنیان واحد  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو کمیسیون موارد خاص استان تهران و  دانشگاه آزاد اسلامی

عضو اصلی شورای اداری و مالی واحد تهران مرکزی

عضو اصلی کمیته تجدید نظر دانشجویی استان تهران  دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مشاور/ عضو اصلی/ دبیر هیات های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی هیات علمی تهران مرکزی و استان تهران و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 سوابق پژوهش

 ارائه مقالات

حقوق مالکیت فکری و بایسته های آن  - دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

بیمه مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای و خسارات تحت پوشش آن - پژوهشنامه بیمه

فرصت ها و چالش های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای- علوم و فنون هسته ای

بررسی تطبیقی غرر موثر در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر - دومین همایش ملی قرآن و حقوق

بررسی تطبیقی دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هسته ای در اسناد بین اللمللی، حقوق ژاپن و ایران

نقش عدالت در تمدن نوین اسلام - کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب

بررسی فقهی و حقوقی اصل لزوم و چگونگی تمسک به آن -دومین همایش ملی قرآن و حقوق

رشوه در نظام حقوقی ایران - تعالی حقوق

بررسی مبانی سرقفلی در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در فقه - تعالی حقوق

پروژه های پژوهشی

قراردادهای انتقال تکنولوژی موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع

سازوکارهای نظارتی و راهکارهای مقابله با فساد اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نیروهای مسلح دانشگاه جامع امام حسین (ع)

گریزگاه های حقوقی قرارداد آی پی سی از منظر اسناد بالادستی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 

افتخارات علمی

هفتمین همایش دانشجویان برتر دانشگاه امام صادق (ع)

استاد نمونه دانشکده حقوق تهران مرکزی

 همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگاه های مرتبط مدیربرگزیده

سوابق تدریس/ کارگاه:

تجارت 3 و آیین دادرسی مدنی- دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

اصول فقه و قواعد فقه ارشد و مدنی 4و3و6و7 متون، اصول و قواعد فقه کارشناسی- دانشگاه آزاد تهران مرکزی

تجارت آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی دانشگاه -جامع قوه قضاییه

آیین دادرسی مدنی،مدنی 6، تجارت 3 -دانشگاه امام صادق (ع)

 مقررات کاربردی حاکم بر اسناد تجاری مرکز رشد - دانشگاه شریف

مقررات حاکم بر اشخاص حقوقی با تاکید بر شرکت های تجاری  -ستاد توسعه فناوری نانو

قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری ریسک پذیر (کنسرسیوم های تامین مالی) - انجمن حمایت از سرمایه گذاری ریسک پذیر (vc)

حقوق شهروندی، حقوق آپارتمان نشینی، قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی - معاونت آموزش قوه قضاییه

کارگاه آیین تنظیم قراردادها - دانشگاه امام صادق (ع)

کارگاه های: عقود بانکداری اسلامی، ضمان ناشی از مستحق اللغیر درآمدن مبیع و ... - سازمان بسیج حقوقدانان