تاریخچه دانشکده

تاریخچه دانشکده                                      

 

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی از سال 1365 فعالیت خود را آغاز و درحال حاضر این دانشکده درمقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در چهار گرایش حقوق جزا وجرم شناسی ،خصوصی، بین الملل و عمومی در  راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند.


ادارات زیرمجموعه دانشکده

اداره خدمات دانشجویی

·         انتشارات دانشجویی

·         کتابفروشی دانشکده

·         بوفه دانشکده

اداره پژوهش

·         خدمات کامپیوتری

·         کتابخانه

·         سایت دانشکده

·         دفترفصلنامه

·         انتشارات دانشکده

اداره آموزش

·         ثبت نام کارشناسی

·         امتحانات

·         خدمات آموزشی

·         تحصیلات تکمیلی و دکتری

·         فارغ التحصیلان

اداره امور مالی

·         مسئول دریافت پرداخت

·         جمعدار

اداره امور اداری

·         امور اداری

·         مسئول دبیر خانه

·         مسئول امور عمومی

دفتر فرهنگ اسلامی

·         کانون قرآن و عترت

حراست

·         حفاظت فیزیکی