تاریخچه دانشکده

دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی

از سال 1365 فعالیت خود را آغاز و درحال حاضر این دانشکده درمقطع کارشناسی رشته حقوق،کارشناسی ارشدباگرایش حقوق جزاوجرم شناسی ،خصوصی، بین الملل و عمومی  و ثبت و اسناد املاک ، حقوق تجارت بین الملل  و در مقطع دکتر رشته  حقوق کیفرشناسی و جرم شناشی ،خصوصی، بین الملل و عمومی , حقوق جزا وجرم شناسی در  راستای تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کند.


ادارات زیرمجموعه دانشکده

**اداره آموزش دانشکده

مدیر آموزش دانشکده 

· تحصیلات تکمیلی و دکتری

· ثبت نام کارشناسی

. کارشناسی گروهای آموزشی

· امتحانات

· خدمات آموزشی

·  فارغ التحصیلان

 **اداره خدمات دانشجویی

 . خدمات  امور دانشجویی

 · کتابفروشی دانشکده

** اداره پژوهش

. امور پایان نامه ها کارنشاسی ارشد  و  رساله  

· کتابخانه 

· دفترفصلنامه

**اداره امور مالی

· مسئول دریافت پرداخت

· جمعدار

**اداره امور اداری

. امور اداری پرسنلی

. امور اداری هئیت علمی  

. مسئول امور عمومی

**فناوری اطلاعات

. قسمت پشتیانی از سایت ها دانشجویی  پژوهشی دانشکده  

 . قسمت آمارو اطلاعات دانشجویی و درورس