انجمن های علمی

انجمن علمی حقوق

تاریخ مجوز فعالیت : 88/11/17

شماره مجوز : 20135

 

قابل توجه دانشجویان گرامی : 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند دانشکده جهت فعال نمودن انجمن های علمی ، ادبی و هنری اقدام به عضوگیری اعضاء جدید می نماید.

علاقمندان به فعالیت در انجمن فوق می توانند جهت ثبت نام  به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند.

                                                                                                             امور پژوهشی دانشکده